Specific

Pe lângă viziune și principiile biblice, biserica noastră este definită și de câteva elemente specifice:

BISERICA - O COMUNITATE CARE RADIAZĂ ÎN ORAȘ

Singurul mod prin care oamenii pot fi eliberați de frică, de lipsă de speranță și de imoralitate este ca ei să Îl cunoască pe Isus Cristos. Isus a spus că El e lumina lumii. Dacă Îl urmăm pe El și facem ce El a făcut, și noi devenim lumina lumii. Doar așa întunericul din lume dispare.

Ne dorim să fim o comunitate pasionată de gloria lui Dumnezeu, centrată pe Evanghelie și pe Cristos.

Atunci când El strălucește în noi, noi vom străluci în oraș – totul pentru gloria Lui!

“Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească (radieze) lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” 2 Corinteni 4:6

“Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui† neam ticălos şi stricat, în care străluciţi (radiați) ca nişte lumini în lume ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” Filipeni 2:15-16

PRIORITATEA FAMILIEI

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia este deseori sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și a lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului trebuie să fie in urmatoarea ordine:

 • Dumnezeu
 • Familie
 • Muncă/lucrare

Din cauza păcatului și a firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități.

Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

LUCRAREA CU COPIII

Lucrarea cu copiii va fi întotdeauna o prioritate în biserică noastră. Isus a spus:

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei!” Luca 18:16.

Aceștia sunt bine veniți deoarece Dumnezeu are să le spună și lor ceva despre cum au fost creați și de ce, cum ar trebui să trăiască în această viață și cum anume Evanghelia poate să le transforme viața; toate acestea contextualizate în funcție de vârsta copilașului. Credem că în principal această responsabilitate a fost încredințată părinților, însă biserica locală poate și trebuie să susțină acest proces.

Scopul lucrării cu copiii la Radiant Timișoara este ucenicizarea; nu o ucenicizare care are în vedere mai întâi schimbarea comportamentului, ci a inimii.

DĂRNICIA

Dărnicia către Biserică (sau „zeciuiala”), constă în aplicarea practică a Cuvântului lui Dumnezeu.

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare.“ Maleahi 3:10

Pe acest principiu, fiecare membru al grupului de inițiativă și mai apoi al viitoarei biserici plantate va dărui o parte constantă din veniturile sale către lucrarea bisericii, pentru buna desfășurare a activităților ei.

Dacă zeciuiala e constantă și specifică pentru bunul mers al lucrării bisericii, atunci dărnicia este o oportunitate diferită de a acoperi nevoi și proiecte bine definite. Dărnicia, o practică menționată in Noul Testament (2 Corinteni 9), trebuie să aibă ca rădăcină o atitudine de generozitate și bucurie a inimii, și nu o constrângere:

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci <<pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu>>” 2 Corinteni 9:7

UNITATE ÎN DIVERSITATE

Având un caracter universal dar și local, biserica este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos.

De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-l glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți.

Astfel vrem să evităm cele două extreme:

liberalismul, care neagă importanța Evangheliei și a funcției care nu este negociabilă și care ar trebui să ne unească;

legalismul, care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate.

Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

CONSILIEREA BIBLICĂ

Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură,

Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești.

De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele, dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

INTEGRITATE MORALĂ

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter.

Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate.

Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat fără compromisuri sau devieri de caracter.

În cazul în care credinciosul păcătuiește, el este îndemnat la pocăință și ajutat să se reabiliteze prin procesul de recuperare spirituală.

CONDUCEREA BISERICII PRIN PREZBITERI

O conducere smerită printr-o pluralitate egală în valoare și diferită în roluri

Biserica este condusă de prezbiteri. Învățătura Bibliei despre oficiile bisericii se găsește în mod deosebit în 1 Timotei 3:1-16 și Tit 1:5-9. Scriptura arată că prezbiterii „slujesc prin conducere” și responsabilitatea lor include supravegherea spirituală a congregației (1 Petru 5:1-4). Toți prezbiterii sunt egali în valoare, dar nu în mod necesar egali în influență.

Responsabilitățile primare ale prezbiterilor constau în:

 1. Asigurarea că învățătura bisericii este biblică; toate problemele doctrinare din biserică sunt clarificate și stabilite de către prezbiteri.
 2. Asigurarea că direcția bisericii este consecventă cu afirmația de scop a bisericii și filosofia de lucrare.
 3. Administrarea în dragoste și smerenie a procesului de disciplină bisericească așa cum este schițat în Matei 18:15-20; Galateni 6:1-4; Tit 3:10; 2 Tesaloniceni 3:14-15; 1 Timotei 5:17-25; 1 Corinteni 5; 2 Corinteni 2:5-11 și Romani 16:17.

Scriptura învață că o pluralitate de prezbiteri a condus bisericile individuale din Noul Testament (Fapte 14:23; Fapte 20:28; Tit 1:5; Fiipeni 1:1). O pluralitate de prezbiteri evlavioși care exercită darurile fiecăruia, se potrivește cu învățătura Scripturii potrivit căreia înțelepciunea se găsește în multitudinea de consilieri evlavioși (Proverbe 11:15; 12:15; 19:20 și 24:6). Acest adevăr nu elimină posibilitatea și probabilitatea ca unul sau mai mulți prezbiteri să fie mai vizibili decât alții în slujirea publică sau mai influenți în lucrările consiliului de prezbiteri. 

TEOLOGIA NOULUI LEGĂMÂNT

Din punct de vedere teologic, credem și proclamăm principiile esențiale ale Reformei protestante rezumate astfel:

 1. Sola Scriptura (Numai Scriptura)
 2. Sola Fide (Numai Credința)
 3. Sola Gratia(Numai Harul)
 4. Solus Christus (Numai Cristos)
 5. Soli Deo Gloria (Numai pentru gloria lui Dumnezeu).


De asemenea, credem că Noul Legământ, și nu Vechiul Legământ, este cadrul teologic de referință pentru interpretarea întregii Scripturi și a vieții spirituale a creștinului. Biserica este comunitatea Noului Legământ care experimentează în întregime harul lui Cristos prin Evanghelie și, în consecință, se găsește sub Legea lui Cristos și nu sub Legea mozaică.

În fiecare Duminică – traducere live în limba Engleză

bisericametanoiachisinau@gmail.com