Conducerea bisericii

Credem într-o conducere smerită printr-o pluralitate egală în valoare și diferită în roluriBiserica este condusă de prezbiteri. Învățătura Bibliei despre oficiile bisericii se găsește în mod deosebit în 1 Timotei 3:1-16 și Tit 1:5-9. Scriptura arată că prezbiterii „slujesc prin conducere” și responsabilitatea lor include supravegherea spirituală a congregației (1 Petru 5:1-4). Toți prezbiterii sunt egali în valoare, dar nu în mod necesar egali în influență.

Responsabilitățile primare ale prezbiterilor constau în:

  1. Asigurarea că învățătura bisericii este biblică; toate problemele doctrinare din biserică sunt clarificate și stabilite de către prezbiteri.
  2. Asigurarea că direcția bisericii este consecventă cu afirmația de scop a bisericii și filosofia de lucrare.
  3. Administrarea în dragoste și smerenie a procesului de disciplină bisericească așa cum este schițat în Matei 18:15-20; Galateni 6:1-4; Tit 3:10; 2 Tesaloniceni 3:14-15; 1 Timotei 5:17-25; 1 Corinteni 5; 2 Corinteni 2:5-11 și Romani 16:17.

Scriptura învață că o pluralitate de prezbiteri a condus bisericile individuale din Noul Testament (Fapte 14:23; Fapte 20:28; Tit 1:5; Fiipeni 1:1). O pluralitate de prezbiteri evlavioși care exercită darurile fiecăruia, se potrivește cu învățătura Scripturii potrivit căreia înțelepciunea se găsește în multitudinea de consilieri evlavioși (Proverbe 11:15; 12:15; 19:20 și 24:6). Acest adevăr nu elimină posibilitatea și probabilitatea ca unul sau mai mulți prezbiteri să fie mai vizibili decât alții în slujirea publică sau mai influenți în lucrările consiliului.

Credem ca termenii biblici pentru Prezbiter este: păstori și episcop. Sunt termeni interschimbabili și descrie una și aceeași slujbă în biserică. 

Astăzi în cadrul Biserici Metanoia Chișinău slujesc ca prezbiteri:

Valeri Doncilă

Pastor senior

Vitalie Pupăzan

Prezbiter

bisericametanoiachisinau@gmail.com